För att skapa en felanmälan så måste du först registrera ett konto. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret i den högra kolumnen nedan. Vi behöver ditt fullständiga namn och en giltig e-postadress för att enkelt kunna kommunicera med dig. Kontrollera gärna att din e-post verkligen blir rätt ifylld! Observera också att de första mailen du får från oss kan ha en viss fördröjning och hamna i skräpkorgen, så kontrollera gärna den!

Har du redan ett konto sen tidigare, så loggar du in i vänstra kolumnen för att sen skapa din felanmälan.

Dataskydd och cookies

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig plus ett år för eventuell uppföljning. Återupptas ärendet inom detta tidsspann så förlängs tiden automatiskt med ett år.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om vi får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data.
  Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse.
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
  Kontakta oss via info@dinvaktmastare.se om du vill åberopa något av ovanstående

Cookies och liknande tekniker

Vi använder följande:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app. Denna cookie används för att leverera en skräddarsydd och trevlig onlineupplevelse och för att hålla din inloggning aktiv
 • Förstapartscookies är cookies satta av dinvaktmastare.se (alltså webbsidan du besöker). Denna cookie används om du väljer att kryssa i \"Kom ihåg mig\" i inloggning och registrering.